hot-banner

Huisregels

- Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch gedrag is niet toegestaan;

- Politieke uitingen op wat voor manier dan ook zijn niet toegestaan;

- Drugs zijn niet toegestaan! Let op, want er geldt een “zero tolerance” beleid;

- De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand te allen tijde de toegang tot het feest te ontzeggen;

- De organisatie behoudt ten alle tijden het recht bezoekers te vragen naar een geldige legitimatiebewijs en/of studentenpas;

- De organisatie behoudt zich het recht voor om het feestbeleid ten allen tijde aan te passen;

- Het feest is enkel toegankelijk jongeren met een evenementenbandje van de Heineken Openingstoernooi. Deze worden uitgedeeld door de organisatie van het Heineken Openingstoernooi. Jongeren onder de 18 hebben een ander kleur bandje dan jongeren van 18 jaar en ouder.

- Dieren, alcohol, flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het feestterrein niet op;

- De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst of op het feestterrein op te nemen op zowel beeld als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in de vorm van geld of iets anders) verschuldigd is aan de bezoekers;

- Bezoekers van het feest dienen akkoord te gaan met een strenge fouillering bij de ingang. Personen die in het bezit zijn van drugs zullen worden overgedragen aan de politie;

- Wapens zijn verboden! Alle voorwerpen die gebruikt kunnen worden als wapens zullen in beslag worden genomen;

- Het is verboden om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het feestterrein zonder toestemming van de organisatie;

- De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden, het programma en/of de locatie van het feest te wijzigen;

- Geluidssystemen, anders dan die van de organisatie zelf, zijn niet toegestaan op of rondom het feestterrein;

- Het bezoeken van het feest is volledig op eigen risico;

- De organisatie van het feest houdt zich niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers;

- Het is niet toegestaan om opnameapparatuur mee te brengen naar het feestterrein;

-  Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken!

- De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan;

- Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom het feestterrein zullen onmiddellijk van het terrein verwijderd worden.