hot-banner-datum

Bepalingen

Reglementen

 1. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke Nederlandse RoeiBond. Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van het RvR.
 2. Voor de velden C4+ en 2- gelden aanvullende reglementen als beschreven in respectievelijk; NSRF Bakboord Onervaren C4+-Bokaal, Noord-Willemsbokaal.

Wedstrijdleiding

 1. Wedstrijdleiding: Daniël Waterman (Tel. +31637468048)
 2. Veiligheidscoördinator: Luuk Beele (Tel. +31631174375)
 3. Hoofd van de Jury: Ted Verbaak

Bokalen

Het Heineken Openingstoernooi 2021 is onderdeel van de NSRF C4+-competitie en de Noord-Willemsbokaal.

Deelname

 1. Op het Heineken Openingstoernooi mogen alleen regio- en competitieroeiers starten, zoals is gedefinieerd in Art. 14 RvR.
 2. Het roeitenue van roeiers en stuurlieden dient te voldoen aan de voorschriften, zoals is beschreven in Art. 8 RvR.

Aanmeldprocedure

 1. Rugnummers zullen per wedstrijddag verstrekt worden aan de competitiecommissaris van iedere vereniging. Indien de competitiecommissaris niet in staat is de rugnummers op te halen, worden deze in overleg met de wedstrijdleiding verstrekt aan een andere verenigingsvertegenwoordiger. Rugnummers zijn op te halen bij het secretariaat vanaf 60 minuten voor de starttijd van de eerst startende ploeg.
  1. De stuur en de boegroeier dienen tijdens het oproeien en de race het rugnummer duidelijk zichtbaar te dragen.
  2. De borg bedraagt 10 euro per rugnummerset, de competitiecommissaris/verenigingsvertegenwoordiger dient het totale bedrag (met een maximum van 100 euro) van alle rugnummers contant af te dragen bij het secretariaat. Indien een rugnummer niet ingeleverd wordt, zal de borg ingehouden worden.
 2. Iedere ploeg is zelf verantwoordelijk voor het op tijd melden bij het vlot. Dit dient uiterlijk 15 minuten voor starttijd te hebben plaatsgevonden.

Vlotprocedure

Deelnemende ploegen dienen gehoor te geven aan aanwijzingen van de vlotverantwoordelijke(n). Zodra hier niet aan wordt voldaan kunnen er disciplinaire maatregelen genomen worden, zoals beschreven in Art. 69 RvR.

 

Op- en uitroeiprocedure

 1. Iedere ploeg dient in een door de verenigingsvertegenwoordiger toegewezen boot te starten.
 2. Oproeien dient te gebeuren in de oproeibaan.
 3. Iedere ploeg dient minimaal 5 minuten voor de starttijd aanwezig te zijn in het startgebied.
 4. Het is verboden om tijdens oproeien of uitroeien stil te liggen ter hoogte van de finishlijn en startlijn.
 5. Na het bereiken van de finish, dienen ploeg rond te maken om de keerboei.

Startprocedure

 1. De startprocedure is zoals beschreven in [Art. 43 RvR voor boord-aan-boord wedstrijden en Art. 49 RvR voor tijdwedstrijden].
 2. De heats gevaren in kiellinie worden om beurten in baan 2, dan wel baan 3 weg gestart.
 3. De afstand tussen de voorstart en start zal 50m bedragen.

Race

 1. Een ploeg kan op eigen risico haar baan verlaten, mits zij daarmee geen van de andere ploegen in de race hindert of daaruit enig voordeel trekt, zoals is beschreven in Art. 46 lid 2 RvR. Hinderen van de tegenstanders op welke manier dan ook kan een waarschuwing dan wel uitsluiting opleveren.
 2. Voor de heats gevaren in kiellinie gelden de inhaalregels zoals beschreven in Art. 50 RvR voor lange baan wedstrijden.

Wedstrijd

 1. Het Heineken Openings Toernooi is een competitiewedstrijd over 500 meter. De NSRF-ploegen varen 2 voorwedstrijden in kiellinie en de finales zijn boord-aan-boord. Alle niet-NSRF-ploegen varen minimaal 1 voorwedstrijd én de finale boord-aan-boord. De competitiewedstrijd zal gevaren worden op 21 en 22 maart 2020 op een 4-ploegenbaan.

Klassement

 1. De plaatsing voor de finales van de NSRF C4+-velden geschiedt naar aanleiding van de beste tijd van de twee tijdraces over 500 meter. De plaatsing voor de finales van de niet NSRF C4+-velden geschiedt naar aanleiding van de tijd van een boord-aan-boord race over 500 meter.
 2. Bij het niet starten van een tijdrace en/of finale, zal voor de gemiste heat(s) de langzaamste dagtijd worden toegekend.

Inschrijfprocedure

 1. Inschrijven is mogelijk via http://inschrijven.knrb.nl tot en met 15 maart 2021 om 23.59u.

Inschrijfgelden

 1. De inschrijfkosten per ploeg bedragen voor:
  1. Skiff: 16,40 euro
  2. Twee: 23,60 euro
  3. Vier: 31,60 euro
  4. Acht: 48,20 euro
 1. Inschrijfgelden voor de NSRF C4+ competitie dienen overgemaakt te worden naar 1235.35.557 t.n.v. NSRF o.v.v. deelname NSRF C4+ Competitie 2019 [en verenigingsnaam] te Amsterdam.
 2. Inschrijfgelden voor de 1*, 2-, 2*, 4+, 4*, 8+, Ervaren C4+ en OnervC4+ dienen voor 17 maart overgemaakt te worden naar NL 15 RABO 0185298109 t.n.v. T.S.R. Vidar o.v.v. HOT 2021 [en verenigingsnaam] te Tilburg.

Loting

De bekendmaking van de loting vindt uiterlijk plaats op 17 maart om 20:00u te Hilvarenbeek en zal op de website worden gepubliceerd.

Protest

 1. Protest aantekenen omtrent onregelmatigheden buiten en tijdens de race kan alleen zoals is beschreven in Art. 70 RvR.
 2. Tegen beslissingen op een protest kan bezwaar aangetekend worden, zoals is beschreven in Art. 72 RvR.

Boeteclausule

 1. Ploegen die zich na het sluiten van de inschrijving, maar voor de bekendmaking van de loting, terugtrekken zijn alleen het inschrijfgeld verschuldigd, zoals is beschreven in Art. 30.
 1. Boetes worden gerekend, zoals is beschreven in Art. 30 RvR. Deze gelden ook bij het niet komen opdagen bij de finale.
 1. Uitzondering geldt voor ploegen die meedoen aan de NSRF C4+ Competitie. Hiervoor geldt Art. 5 & 7 Reglementen NSRF C4+ competitie.

Disciplinaire maatregelen

 1. Indien deze bepalingen of de aanwijzingen van de wedstrijdfunctionarissen niet worden opgevolgd, kan de jury disciplinaire maatregelen nemen volgen Art. 69 RvR.
 2. Volgens het RvR is de HOT een tijdrace. Daarom kunnen tijdstraffen worden opgelegd, de tijdstraf is vastgesteld op 4 seconden.

Onvoorziene omstandigheden

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Hoofd van de jury zoals vermeld in Art. 75 lid 1 RvR.
 2. Naar aanleiding van extreme weersomstandigheden kan de Hoofd van de Jury beslissen de startprocedure te wijzigen, of de wedstrijd te staken.

Schade en letsel

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.

Vaarregels

Algemene regels

Ploegen die deelnemen aan roeiwedstrijden dienen aan de voorschriften van het RvR te voldoen. Daarnaast dienen alle deelnemers zich te allen tijde te houden aan aanwijzingen van de jury (kamprechters) en de wedstrijdorganisatie.

 

Tijdens de race is het niet toegestaan om vanaf de kant aanwijzingen te geven door middel van welk hulpmiddel dan ook (toeters e.d. zijn dus niet toegestaan).

 

Iedere ploeg die is gestart is gehouden de gehele baan op de voorgeschreven wijze met een wedstrijdhaal en in wedstrijdtempo af te roeien, behalve in geval van overmacht of met goedvinden van de kamprechter.

 

Finish

Een boot is aangekomen wanneer haar boot te lijn van aankomst met de boegbal passeert. Indien een of meerder roeiers uit de boot raken tijdens de wedstrijd is de race geldig. Als een ploeg aankomt zonder haar stuur is de race ongeldig.

 

Boord- aan boordrace

Elke ploeg moet zich minstens vijf minuten voor het geplande tijdstip van starten op haar startplaats bevinden. Een ploeg mag alleen in het startgebied (de eerste 100m van de wedstrijdbaan) komen wanneer dit vrij is voor de race waarin de ploeg zal starten.

Een ploeg mag op eigen risico haar baan verlaten, mits daarmee geen andere ploegen worden gehinderd.